เกี่ยวกับเรา

วิทยุออนไลน์เป็นสื่อร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสื่อสำคัญในด้านการเผยแพร่ข่าวสาร การให้ความบันเทิงด้านเสียงเพลง การบรรยายถ่ายทอดสดกีฬา และการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งด้วยประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ช่วยให้วิทยุออนไลน์เป็นหนึ่งในธุรกิจสื่อที่มีอัตราขยายตัวค่อนข้างรวดเร็ว

ในปัจจุบันบริษัทผลิตรายการวิทยุส่วนใหญ่มีการเปิดเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ไว้เป็นช่องทางเสริมกับวิทยุแบบดั้งเดิม ช่วยให้ธุรกิจเติบโตโดดเด่นขึ้นทั้งด้านฐานผู้ฟัง และฐานลูกค้าที่ใช้บริการลงโฆษณา ซึ่งวิทยุออนไลน์มีค่าลงโฆษณาถูกกว่าสื่อบางประเภท อีกทั้งเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างทั่วโลก จึงช่วยให้การโฆษณามีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

จุดประสงค์ในการเปิดเว็บบล็อกของเรา

ด้วยเห็นถึงพลังที่ทรงประสิทธิภาพดังกล่าวของวิทยุออนไลน์ เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยุออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมธุรกิจนี้และเพื่อให้ผู้สนใจประกอบกิจการวิทยุออนไลน์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นส่วนช่วยเสริมในการตัดสินใจ

นอกจากข้อได้เปรียบตามที่ระบุข้างต้นแล้ว วิทยุออนไลน์ยังมีข้อดีเหนือกว่าวิทยุแบบดั้งเดิมอีกหลายประการ เช่น มีต้นทุนดำเนินการถูกกว่า มีเพลงให้ผู้บริโภคเลือกฟังจำนวนมาก สามารถเปิดฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และฟังรายการย้อนหลังได้

ด้วยเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยุออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผสานกับการพัฒนารูปแบบการให้บริการของผู้ประกอบการวิทยุออนไลน์ จึงส่งเสริมให้สื่อดิจิทัลประเภทนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

Comments are closed.